Požadavky na připravenost stavby před realizací omítek

  • čistá voda, minimální stálý tlak 2.5 atmosféry, teplota max. 30 °C, stabilní přívod bez přerušení dodávek

  • přívod elektrické energie, elektrická zásuvka 380 V/32 A, jistič 25B

  • v zimním období kompletně uzavřená stavba a teplota podkladu min. +5° C (teplota vzduchu cca +10 °C)

  • podklad pro omítání musí být suchý 

  • elektro krabičky odsadit od stávajícího zdiva maximálně 10 mm

  • zaházené veškeré rozvody po elektrice, vodě a odpadech

  • kovové části ošetřit základním nátěrem, případně ještě přetáhnout lepidlem a sklo vláknitou tkaninou (perlinkou)

  • očistěná PUR pěna kolem výplní otvorů

  • zakrýt rozvody na podlahách, aby nemohlo dojí k jejich poškození

  • vyklizená stavba

Realizace strojních sádrových a jádrových omítek